Меню Затваряне

Начало

Най-добрият избор за свободното време

Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс е институция в системата на предучилищното и училищното образование.  Ние осъществяваме държавната и общинска политика за свободното време на децата и учениците. Организираме и провеждаме дейности за развитие на интересите, способностите, изявата в областта на науката, технологиите, изкуствата, гражданското образование; предоставяме на подрастващите кариерно консултиране и ориентиране в потребностите на пазара на труда.

Сформирани са 73 групи, ръководени от изявени педагогически специалисти. 

Многобройните награди от международни, национални и регионални състезания, конкурси и фестивали са наша заслужена гордост!