Меню Затваряне

Кариерно консултиране и ориентиране

Взаимно допълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество, с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда.

Изнесен урок „Духът на Търновската конституция“. Благодарим на нашите любезни домакини – Регионален исторически музей, В. Търново и на доц. Светла Атанасова – главен уредник!

„Следвай своето бъдеще“ – дейности по кариерно ориентиране и консултиране на ученици. Благодарим на всички, станали съпричастни на нашата кауза!