Меню Затваряне

Клуб „Екскурзоводство“

Изучаване на културно-историческото наследство, придобиване на компетентности  за:

  • паметници на материалната и духовна култура;
  • национални традиции и празници;
  • осъзнаване на българската самобитност в общия европейски дом и съвременният свят;
  • развитие на умения за събиране на информация от различни източници.