Меню Затваряне

За нас

Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс е приемник на Общински детски комплекс, който е основан с решение на Общински съвет № 176/01.09.2000 г. и обединява Центъра за работа с деца, Центъра за ученическо техническо и научно творчество, Ученическа спортна школа.

Ние сме алтернатива на традиционните форми и методи на образователно-възпитателна дейност. Умелото използване на мобилност и вариативност в предлаганите извънучилищни педагогически форми, гъвкавост в организацията,  дават възможност за трансфер на знания от едно направление в друго и разкриване дарованията на децата и учениците.

Екипът ни:

Анелия Пейчева – директор, ръководител на кръжок „Сръчни ръце“

Мария Джамбазова – главен учител по хуманитарни дисциплини, ръководител на Клуб за ООН, Клуб „Екскурзоводство“ и „История на родния край“

доц. Митко Димитров

доц. Митко Димитров – старши учител по музика, диригент на народен оркестър към ДЮФА „Българче“

Галина Иванова

Галина Иванова – старши учител по музика, диригент на народен хор към ДЮФА „Българче“

Петър Петров – старши учител по танцово изкуство, ръководител на танцов състав към ДЮФА „Българче“

Веселин Атанасов

Веселин Атанасов – старши учител по танцово изкуство, корепетитор на ДЮФА „Българче

Валентина Караиванова

Валентина Караиванова – старши учител по танцово изкуство, ръководител на танцово студио „Динамик“

Калоян Тотев – учител по английски език, ръководител Чуждоезикова школа

Весела Петрова – учител по изобразително изкуство, ръководител на школа „Изобразително изкуство“

Миглена Хаджипенчева-Атанасова старши учител по музика, ръководител на ВГ „Музикална дъга“

Даниела Марова – кариерен консултант

Анна Симова – кариерен консултант

Ивона Георгиева – кариерен консултант

Кезбан Юсеинова – кариерен консултант

Сашка Банкова – кариерен консултант