Меню Затваряне

Кръжок „Сръчни ръце“

В часовете се използват достъпни и отпадъчни материали, за изработване на  интересни за децата изделия. Развиват се умения за планиране, конструиране, моделиране. Възпитават се личностно значими качества като инициативност, предприемчивост, отговорност, усет към новото, поемане на риск, позитивно отношение към труда.